UTS Servicedesk

Als het u om één contactpunt gaat?

De UTS Servicedesk is uw ‘single point of contact’ tot alle UTS diensten.

Het werken met de service-desk biedt veel voordelen:

  • Eén ingang voor alle vragen en opdrachten.
  • U wordt snel en vakkundig geholpen;
  • Landelijke dekking voor alle opdrachten binnen het UTS netwerk;
  • Professioneel registratiesysteem met overzichtelijke managementinformatie.
  • Eenduidige afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).
  • Centrale facturatie door middel van een maandelijkse verzamelfactuur.

Vaste afspraken

Ondanks een spreiding van de UTS-organisaties over heel Nederland, is het mogelijk te werken met één contractpartner met een landelijke dekking die tegen vaste afspraken alle voorkomende opdrachten kan realiseren.

Door opdrachten te bundelen en te combineren zijn wij in staat deze snel, doeltreffend en kostenefficiënt uit te voeren.