Draaiboek verhuizing kantoor

Verplaatsing kantoor

Elke verplaatsing van een kantoor vraagt om een draaiboek verhuizing kantoor. Hierin worden alle aspecten van de kantoorverhuizing nauwkeurig vastgelegd. Zonder het draaiboek is de kans groot dat er iets over het hoofd wordt gezien. De verplaatsing loopt dan al gauw vertraging op. Wat weer kan leiden tot hoge onvoorziene kosten.

Verhuisplanning

Het draaiboek verhuizing kantoor van UTS komt tot stand na een zorgvuldige inventarisatie en voorbereiding. Deze nauwkeurige voorbereiding vergt wel de nodige tijd. Een gedetailleerde verhuisplanning maakt deel uit van het draaiboek. In de praktijk blijkt dat hoe uitgebreider de voorbereiding, hoe beter de daadwerkelijke verhuizing verloopt.

Verplaatsing overheidskantoren

Voor het verplaatsen van overheidskantoren is bijzondere aandacht nodig voor de veiligheid en privacy van documenten. Het gaat dan vaak om enorme aantallen papieren documenten. Maar ook digitale documenten dienen zorgvuldig en veilig bewaard en toegankelijk gemaakt worden.

UTS en overheid

UTS heeft veel ervaring met het verplaatsen en inrichten van overheidskantoren. We werken al jarenlang in opdracht van gemeenten, provincies en rijksoverheid. Bijvoorbeeld tijdens lokale, landelijke of Europese verkiezingen. Al onze medewerkers beschikken over een VOG-verklaring.

Op basis van onze kennis en ervaring met overheidsprocessen bieden we gerichte en passende services aanbieden. Bijvoorbeeld gespecialiseerde opslag en ontsluiting van archieven of geklimatiseerde transporten van kunstobjecten. Om de overheidsmedewerkers niet te belasten met de verhuizingsperikelen, neemt UTS de logistieke processen volledig voor haar rekening. Indien gewenst verplaatsen en installeren we alle ICT apparatuur, inclusief kabelmanagement. Lees meer over onze diensten en ervaring met de overheid op de pagina Overheid.

MVO

Wij hebben de ambitie om de best presterende MVO onderneming in de Nederlandse verhuisbranche te zijn. Daarom past ons beleid voor circulaire logistieke verhuisdiensten en CO2 neutraal verhuizen volledig bij het beleid van de overheid. Ons draaiboek verhuizing kantoor houdt dan ook rekening met de CO2 uitstoot van de verplaatsing van alle overheids- en overige kantoren.

Meer weten over ons draaiboek verhuizing kantoor of MVO beleid? Wij helpen graag, dus neem gerust contact met ons op.

Neem contact op