MVO

Fair voor mens en milieu

UTS neemt verantwoordelijkheid voor een beter milieu en sociaal klimaat. Want wij wensen toekomstige generaties een prettige omgeving om in te leven en werken. Daarom is duurzaamheid een belangrijke pijler in ons bedrijfsbeleid.

Met UTS op weg naar een circulaire en inclusieve economie

Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve economie. Wij willen dit bereiken met slimme logistieke bedrijfsvoering, cirkelende materiaalstromen en transparante ketensamenwerking. In de praktijk betekent dit het hergebruiken van materialen en het reduceren van de CO2-uitstoot tot neutraal. Daarvoor is UTS gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3.

Waar mogelijk zetten we werknemers met een arbeidsbeperking naar vermogen in.

CO2-footprint en 100% CO2 neutraal verhuizen

Al sinds 2007 voeren wij een actief beleid op onze CO2-uitstoot. We zijn trots op onze resultaten. Lees hier meer over in ons UTS Duurzaamheidsverslag 2022. In 15 jaar tijd hebben wij namelijk onze CO2-uitstoot met 76% weten te reduceren. We doen er dan ook alles aan om te vergroenen. Bijvoorbeeld door met behulp van ‘Slimme Logistiek’ het aantal vervoersbewegingen te beperken. Daarnaast maken we voor het reizen naar locaties en bij de inzet van de handyman zoveel mogelijk gebruik van elektrische auto’s en scooters. Onze verhuizingen verrichten we zoveel mogelijk met emissieloos vervoer. Het overige vervoer vergroenen we en met Stadslogistiek zorgen we voor een duurzame stadsdistributie in een aantal steden. Bovendien garanderen we voor de CO2  die we nog wel uitstoten 100% compensatie. Dit doen we door te investeren in hoogwaardige klimaatprojecten via Gold Standard VER’s credits, een door het Wereld Natuurfonds geaccrediteerd label.

Social return

Naast een zorgvuldig gebruik van grondstoffen gaan we ook heel zorgvuldig met mensen om. Zo bieden we passende arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking en participeren we wereldwijd in sociale projecten. Ook besteden we regelmatig werk uit aan sociale werkvoorzieningen. Verder geven we leerlingen van Sectorinstituut Transport en Logistiek al jaren – als Erkend Leerbedrijf – een kans op de arbeidsmarkt. Hiermee borgen wij de toekomstige instroom van gekwalificeerd persooneel. In onze eigen organisatie zetten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in op uiteenlopende plekken: bij loods assistentie, voor het verplaatsen of demonteren van meubilair, bij verkiezingslogistiek en digitaliseringsprojecten, voor de groenvoorziening van onze terreinen of bij het schoonmaken van kantoren en meubilair.

Welzijn werknemers

Voor ons begint sociaal ondernemen met zorg voor onze medewerkers. Wij vinden dat we een rol hebben in het gezonder en duurzamer maken van de samenleving. Dat begint bij onze eigen mensen. Wij zijn trots op de mensen die bij ons werken en handelen daar ook naar. En we vragen ook sociale inzet van hen. Veel van onze opdrachtgevers zijn onderwijs- en zorginstellingen. Daar hebben onze medewerkers een bepaalde dienstverlenende instelling voor nodig. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op ‘goed werkgeverschap’ en heeft een focus op persoonlijke aandacht en ontwikkeling van onze medewerkers. Vanzelfsprekend dragen wij ook zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Wij geloven dat een tevreden medewerker leidt tot een tevreden klant én tot continuïteit van ons bedrijf. Medewerker tevredenheid is een vast onderdeel van de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken die we jaarlijks met elke medewerker voeren. Dat we goed voor onze medewerkers zorgen blijkt ook uit het lage ziekteverzuim. De voorbije jaren 2,3% waar het gemiddelde in de branche transport en logistiek 4,4% bedroeg. Daarbij zijn onze medewerkers gemiddeld al 14 dienstjaren bij ons werkzaam. Tenslotte zijn we VCA gecertificeerd zodat we ook de veiligheid op de werkvloer waarborgen

Bewustwording milieu chauffeurs

Om bewustwording van CO2-uitstoot en brandstofverbruik te stimuleren, hebben ál onze chauffeurs de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ en de cursus ‘Behavior Based Safety’ gevolgd. In deze cursussen leren ze hoe ze het brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen reduceren. Elke vijf jaar volgt de chauffeur een nascholing, waarvan minimaal 7 uur bestaat uit milieubewust rijgedrag. We benchmarken de verbruiksgegevens per chauffeur en delen deze uitkomsten met onze medewerkers. Het is tevens een onderdeel van de persoonlijke beoordeling.

Milieubewustwording verhuismedewerkers

Onze verhuismedewerkers volgen jaarlijks een ‘toolboxmeeting’ over milieubewustzijn. Die richt zich op het verminderen van de milieu belasting bij vervoersbewegingen, het gebruik (of niet gebruik) van papier en het omgaan met energie, water en afval. Ook brengen we voor elk verhuisproject in kaart wat de specifieke duurzaamheidsaspecten van de betrokken locaties zijn. Onze verhuismedewerkers hebben aandacht voor het duurzaam uitvoeren van de opdracht. Zij gebruiken hiervoor relevante voorbeelden.

Ambitie

Wij willen graag de best presterende MVO onderneming in de Nederlandse verhuisbranche zijn. Alle UTS vestigingen nemen deel aan een groepscertificering, waarin het gevoerde MVO beleid een belangrijk onderdeel is. Ook volgen we de ontwikkelingen in duurzaam vervoer op de voet en onderzoeken we de mogelijkheden van vervoersmiddelen op waterstofbasis. We zijn dus op weg naar een circulaire en inclusieve economie.