Overheid

Veilige en doeltreffende dienstverlening

Wij hebben veel kennis en ervaring met verhuisprojecten voor de overheid. In nauwe samenwerking met gemeenten, provincie en rijksoverheid zorgen we voor de veilige verplaatsing van documenten en inventaris. Vanwege onze uitgebreide kennis van overheidsprocessen bieden wij relevante en doeltreffende verhuisservices aan. Verder beschikken al onze medewerkers over een VOG-verklaring.

Logistieke ontzorging

UTS neemt alle logistieke processen rond de verhuizing uit handen. Daardoor kunnen overheidsmedewerkers de aandacht blijven richten op het werkproces en worden zij niet belast met extra taken. Voor UTS is het uiteindelijke doel van de verhuizing dat de werkprocessen zo min mogelijk verstoord worden.

Extra diensten voor de overheid

Om de downtime van de werkprocessen te beperken, bieden wij – naast projectmanagement – vele andere verhuisservices aan. Dit kan variëren van gespecialiseerde opslag voor archieven en kunstwerken tot het ophangen van lampen en schilderijen. Zelfs de complete ICT installatie kunnen we verhuizen, aansluiten of geheel vervangen. Kijk voor onze uitgebreide dienstverlening bij Diensten.

Verkiezingslogistiek

Voor de verkiezingen in meerdere (grote) gemeenten in Nederland regelt UTS de logistieke operatie. Voorafgaand aan de verkiezingen inspecteren we alle stemlocaties op de toegankelijkheid voor minder valide kiezers. Zo nodig passen we stemlocaties hierop aan. Ook worden verkiezingsmaterialen zoals stemhokjes, tafels en stoelen door ons (in de gemeentelijke opslagloodsen) gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Vervolgens worden de verkiezingsmaterialen op de juiste volgorde en het juiste moment uitgereden. Op het laatste moment worden de stembussen en stemformulieren verspreid. Tijdens de verkiezingen staan meerdere UTS medewerkers paraat voor calamiteiten. Direct na de verkiezingen halen we de stembussen op en later ook de overige verkiezingsmaterialen. Die brengen we weer naar de gemeentelijke opslagloodsen. Stembussen halen we leeg en de stembiljetten worden drie maanden later (na een seintje van de gemeente) door ons professioneel vernietigd.

Duurzaam

Verantwoorde verhuizingen vragen, zeker bij de overheid, om extra aandacht voor mens en milieu. Daarom past ons beleid voor circulaire logistieke verhuisdiensten, waaronder CO2 neutraal verhuizen, helemaal in het beleid van de overheid. Lees er alles over op onze pagina MVO.

Benieuwd hoe een overheid verhuizing in zijn werk gaat? UTS heeft een grote verhuisoperatie van stadskantoor Roosendaal verzorgt.

Neem contact op