UTS Nederland zet zich in voor slachtoffers in nood

UTS nieuwe sponsoring member van Fonds Slachtofferhulp

UTS Nederland heeft zich als nieuwe sponsoring member verbonden aan Fonds Slachtofferhulp. Het landelijk opererende verhuisbedrijf stelt zijn verhuisdiensten ter beschikking aan het noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp. Vanuit dit fonds worden individuele slachtoffers bijgestaan die door hetgeen hen is overkomen de eindjes (tijdelijk) niet meer aan elkaar kunnen knopen. Aanvragen worden ingediend door een hulpverlener waarna het slachtoffer kan rekenen op een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. Fonds Slachtofferhulp ontvangt met enige regelmaat aanvragen waarbij het slachtoffer graag een nieuwe start wilt maken in een nieuwe omgeving. UTS Nederland is als verhuisbedrijf daarom een welkome samenwerkingspartner.

Bart Wolters, voorzitter Raad van Bestuur UTS Nederland: “Als verhuisbedrijf hechten wij niet alleen veel waarde aan duurzaam ondernemen, maar ook aan een grote betrokkenheid bij de samenleving. We vinden het dan ook fantastisch dat we nu met Fonds Slachtofferhulp het verschil kunnen gaan maken voor deze groep mensen die een steuntje in de rug verdienen om een nieuwe start te kunnen maken en kijken uit naar een duurzame samenwerking.”

Over Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl.

[FOTO: Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp samen met Bart Wolters en een team van UTS Nederland]


Neem contact op