UTS Realiseert 75% CO2 reductie in 11 jaar tijd, mede door slimme logistiek

UTS op weg naar een circulaire en inclusieve economie

Elf jaar rapporteert UTS Nederland over haar CO2-uitstoot. Door de jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid van alle UTS-vestigingen is in deze elf jaar een daling van 75% in CO2-uitstoot gerealiseerd. Dit blijkt uit het laatste door CFP (Corporate Facility Partners) opgemaakte UTS Duurzaamheidsverslag 2018.

CO2-uitstoot in 2018

Richard de Roo, Commercieel Directeur UTS Nederland: “In 2018 heeft UTS een waardevolle stijging in bedrijvigheid gerealiseerd. Deze stijging brengt meer vervoersbewegingen met zich mee, maar wordt gecompenseerd door een daling in uitstoot per fte door slimme logistieke bedrijfsvoering. Daarmee blijft de uitstoot gelijk aan die van 2017. We zijn trots op dit resultaat!”

UTS is uw partner op weg naar een circulaire en inclusieve economie. Dat is de missie van UTS als het gaat om het invullen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers en ketenpartners bereiken we een economie waarin materialen worden hergebruikt, werknemers met een arbeidsbeperking naar vermogen worden ingezet en waarin onze CO2-uitstoot neutraal is.

UTS compenseert de CO2-uitstoot die nog resteert door te investeren in Gold Standard credits via Groenbalans. Het UTS Duurzaamheidsverslag is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard voor verantwoording en verslaggeving over de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven.

Neem contact op