Als verhuisbedrijf en logistieke facilitaire dienstverlener hecht UTS Nederland veel waarde aan de toekomst van nieuwe generaties en de omgeving waarin zij leven en werken. Maatschappelijk verantwoord verhuizen zit diepgeworteld in onze bedrijfsvoering. Wij richten de pijlers van ons beleid op duurzaam ondernemen en betrokkenheid bij de samenleving.

Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve economie.