CO2-Prestatieladder trede 3

Als verhuisbedrijf en logistieke facilitaire dienstverlener hecht UTS Nederland veel waarde aan de toekomst van nieuwe generaties en de omgeving waarin zij leven en werken. Maatschappelijk verantwoord verhuizen zit diepgeworteld in onze bedrijfsvoering. Wij richten de pijlers van ons beleid op duurzaam ondernemen en betrokkenheid bij de samenleving.

Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve economie.

Sinds augustus 2021 zijn UTS Nederland en de UTS-vestigingen in het bezit van het CO2-bewust Certificaat voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in organisaties structureel verhogen. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering, in het uitvoeren van projecten en in de keten.