Projectmanagement

Regisseurs in complexe verhuisprojecten

De herhuisvesting van bedrijven vraagt om regie op verschillende terreinen. De verhuizing heeft immers impact op meerdere bedrijfsonderdelen. Een goede voorbereiding bij een zakelijke verhuizing is essentieel. Want uit ervaring weten we dat een succesvolle verhuizing voor 80% bepaald wordt door een grondige voorbereiding. Al decennia lang begeleiden wij bedrijven bij gecompliceerde en veelomvattende verhuisprojecten. Onze mensen van projectmanagement hebben dan ook de kennis en ervaring om van elke verhuizing een succes te maken.

Projectmanagement: grondige voorbereiding en integrale aanpak

In de voorbereidingsfase onderzoeken we wat de gevolgen van de verhuizing zijn voor alle relevante bedrijfsonderdelen. Deze integrale aanpak is nodig om de periode dat er niet gewerkt kan worden, te beperken. En om je medewerkers voor te bereiden op de veranderingen die een verhuizing met zich meebrengt. Hoe nauwkeuriger de voorbereiding, hoe betrouwbaarder het verhuisdraaiboek dat daaruit voortvloeit. Bespaar dus tijd en geld met projectmanagement van UTS.

Totaaloplossing

UTS is expert in projectmanagement van complexe verhuizingen. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden directieteams en managers bij het maken van slimme en verantwoorde keuzes. Ook houden wij het totaaloverzicht. Zo komen we tot een echte totaaloplossing voor elk verhuisproject. De nieuwe werkomgeving wordt opgeleverd binnen planning én budget en zonder slapeloze nachten.

Projectmanagement

Tijdens de voorbereidingsfase heeft de projectmanager van UTS de regie stevig in handen. Door ruime knowhow en ervaring levert de projectmanager een uiterst waardevolle input tijdens vergaderingen van de projectgroep. Maar ook daarbuiten zet de projectmanager diens gespecialiseerde kennis en doelgerichte organisatie in om tussentijdse producten voor het draaiboek op te leveren. Bijvoorbeeld de verhuisvolgorde, dagplanning of veiligheidsmaatregelen. In elke fase van het verhuisproject wordt de capaciteit en expertise toegesneden op de gewenste inzet en kennis van dat moment. Dit betekent dat er tegelijkertijd meerdere senior, medior of junior projectmanagers ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is. Hierdoor wordt de kwaliteit en flexibiliteit gewaarborgd en is een gunstige tariefdifferentiatie mogelijk.

Draaiboek met verhuisplanning

Een draaiboek met gedetailleerde verhuisplanning is het uiteindelijke resultaat van de grondige voorbereiding door onze projectmanager(s). In gezamenlijk overleg stelt de projectmanager een verhuisinstructie op en organiseert desgewenst een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers.

Verhuizen is mensenwerk

Het draaiboek vormt de basis voor de uitvoering van het verhuisproject. Een belangrijk onderdeel is het informeren van mensen die bij de verhuizing betrokken zijn. Want voor hen gaat er veel veranderen. En dat brengt altijd enige – en soms veel – spanning met zich mee. Door goed naar hen te luisteren en waar nodig gerust te stellen, zorgen we dat de verhuizing voor iedereen soepel verloopt. We kunnen zelfs een heuse verhuisdirigent inzetten.

Voor elke verhuizing levert UTS de beste maatwerk totaaloplossing.

Neem contact op
Verhuizen - verhuiswagen - UTS Nederland

Verhuizen

Verpakken,
Transport
Meer informatie
Projectmanagement - UTS Nederland

Projectmanagement

Organiseren, Coördineren
en Plannen
Meer informatie
Montage en installatie - UTS Nederland

Montage / installatie

(De)montage, ICT, Kabelmanagement
Meer informatie
Vastgoedservices icoontje - UTS Nederland

Vastgoedservices

Handyman, Huismeester, Beheer, Onderhoud
Meer informatie
archiefopslag checklist - UTS Nederland

Archief

Opslag, Beheer, Digitaliseren
Meer informatie
opslag icoon - UTS Nederland

Opslag

Containeropslag, Palletopslag, Opslagbeheersysteem
Meer informatie