‘Groene’ inzet van externe transportmiddelen

Extern transport

Voor het vervoeren van goederen buiten je bedrijf, ben je aangewezen op externe transportmiddelen. Met UTS is een ‘groene’ inzet van externe transportmiddelen mogelijk. Dit betekent dat duurzaam transport een optie is, ook als het goederenvervoer buiten je bedrijf plaatsvindt.

Externe transportmiddelen & vergroenen

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het bedrijfsbeleid van UTS. Al vanaf 2007 meten wij onze CO2 uitstoot met als doel deze zoveel mogelijk te reduceren. In 11 jaar tijd hebben wij onze CO2 uitstoot dan ook met maar liefst 75% weten te verminderen. Dat doen we door het aantal vervoersbewegingen te beperken met een slimme logistieke planning. Ook rijden we zoveel mogelijk elektrisch en vergroenen we ons totale wagenpark. Bovendien compenseren we de resterende CO2 uitstoot volledig via investeringen in hoogwaardige klimaatprojecten.

Op weg naar cirkelende materiaalstromen en een inclusieve economie

Maar UTS doet meer. Wij werken toe naar een circulaire en inclusieve economie. Dat wil zeggen dat we zuinig zijn met grondstoffen en alle mensen een prettige omgeving gunnen om te leven en werken. Nu en in de toekomst. Daarom laten we in verregaande samenwerking met ketenpartners de materiaalstromen circuleren en bieden we arbeidsplaatsen aan mensen met een beperking. Ook investeren we wereldwijd in sociale projecten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een beter milieu en sociaal klimaat.

MVO Ambitie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij ons dus volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Onze ambitie is om de best presterende MVO onderneming in de Nederlandse verhuisbranche te zijn. Daarom volgen wij de ontwikkelingen in duurzaam vervoer op de voet. Ook doen we onderzoek naar de mogelijkheden van vervoersmiddelen op waterstofbasis. Lees alles over onze vergroening en MVO ambitie op de pagina MVO.

Het inzetten van externe transportmiddelen kan dus op een verantwoorde wijze gebeuren. Met UTS zelfs volledig CO2 neutraal. Kies ook voor duurzaam transport en bel ons!

Neem contact op