UTS is als logistiek dienstverlener een belangrijke schakel in een circulaire keten

Alweer bijna twee jaar geleden vroeg UTS Nederland ons om ze te helpen bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie. De missie van PHI Factory is om alle organisaties te versnellen naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Logistiek dienstverlening is daarop dan ook geen uitzondering en zelfs een grote kans als belangrijke schakel in een circulaire keten!

Al snel hadden we door dat duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemen kern zijn van de UTS-identiteit. Al jaren werken ze hard aan het reduceren van hun CO2-uitstoot. Daarnaast is ook de menselijke component in de dienstverlening van groot belang. De UTS-vestigingen zijn veelal familiebedrijven, waarbij kennis en ervaring wordt doorgegeven van generatie op generatie. De motivatie om bij te dragen aan een betere wereld was dan ook bijna vanzelfsprekend. Onze taak was om samen met alle vestigingen, maar ook klanten en leveranciers een duidelijke ambitie en strategie te formuleren.

“We bereiken onze ambities alleen samen met onze klanten en leveranciers”

Richard de Roo, UTS Nederland

Hiermee plaatste UTS zich meteen te midden van de keten waarin ze zich elke dag bevinden. ‘Zonder klanten en leveranciers kunnen we onze ambities nooit bereiken.’ En die ambitie is groot: een circulaire logistieke dienstverlening realiseren. In een roadmap schetsten we een duidelijk strategie door de tijd. Zoals het echte verhuizers betaamd was een ding belangrijk: niet lullen, maar doen! De roadmap bevat dan ook concrete activiteiten en het monitoren van vooruitgang is van groot belang. Daarnaast gebruiken we de kracht van alle UTS-vestigingen om van elkaar te leren en succesvolle initiatieven op te schalen.

Om alle circulaire initiatieven een plek te geven is de strategie gebouwd op 3 pijlers: Mens, CO2 en Materiaal. Deze drie pijlers bieden een krachtige integrale aanpak waarbij alle onderdelen van de dienstverlening aandacht krijgen. Van het verduurzamen van het wagenpark, tot het hergebruik van verhuismateriaal en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nu, twee jaar nadat we zijn gestart, is er alweer veel gebeurd. Zo heeft UTS nog meer CO2 bespaard door bijvoorbeeld ook de interne bedrijfsvoering te verduurzamen: denk aan LED-verlichting, zonnepanelen en circulair kantoormeubilair. Er wordt volop ontwikkeld op duurzaam vervoer: zo werkt UTS mee met de Last Mile om duurzame stadslogistiek te faciliteren en wordt er geëxperimenteerd met alternatieve duurzame brandstoffen zoals gas van

suikerriet. Daarnaast zijn ze op maatschappelijk vlak een landelijke samenwerking aangegaan met Fonds Slachtofferhulp om mensen in nood en mooie nieuw thuis te geven. Ze lopen er niet mee te koop (en dat mag soms best!), maar maken daarmee niet minder impact. Kortom, UTS laat meteen enorme inzet zien dat circulaire logistieke dienstverlening binnen handbereik is!

“Het enthousiasme van alle vestigingen en de motivatie om stappen te zetten is enorm”

Yvette Watson en Pam van Wanrooij, PHI Factory

Neem contact op