UTS steunt Fonds Slachtofferhulp ook in 2021

UTS Nederland hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen en is nauw betrokken bij de samenleving. Daarom steunen we goede doelen zoals Fonds Slachtofferhulp. Er zijn jaarlijks meer dan 1.5 miljoen slachtoffers van misdrijven, geweld, ongevallen of rampen. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen die een grote impact hebben op het leven van de getroffen mensen. Fonds Slachtofferhulp biedt hen noodhulp in de vorm van financiële en praktische hulp bij huisvesting, kleding en voedsel. Verder zetten zij zich in om slachtoffers de juiste psychosociale ondersteuning te geven.

“UTS is oprecht blij om het leed van onschuldige slachtoffers een beetje te kunnen verzachten en wenst het Fonds Slachtofferhulp voor 2021 veel kracht bij het uitvoeren van hun goede werk.”

Richard de Roo
Commercieel Directeur UTS Nederland

Waardering

Ook in 2021 biedt UTS weer hulp aan slachtoffers die zich melden voor noodhulp van Fonds Slachtofferhulp. Dat doen we door de organisatie en uitvoering van verhuizingen van slachtoffers volledig over te nemen. De spoed waarmee dit gebeurt, is hierbij een belangrijke succesfactor. In het verleden hebben we zo al veel zwaarbelaste mensen verlichting mogen geven. Zij waarderen het enorm dat wij de logistieke operatie tot in de puntjes regelen zodat zij daarna de draad weer op kunnen pakken.

“Fonds Slachtofferhulp is bijzonder trots dat UTS ons ook in 2021 blijft steunen. Zonder partners als UTS kunnen wij ons belangrijke werk niet doen. Wij zijn hen dan ook enorm dankbaar voor hun hulp.”

Ineke Sybesma
directeur-bestuurder

Neem contact op