Alle schouders eronder bij UTS Bernardt

David Bernardt vertelt

David Bernardt van UTS Bernardt vertelt over de gevolgen van het Coronavirus voor zijn onderneming. “De eerste drie maanden van 2020 hadden we een mooie plus, vanaf half maart begonnen we de impact van het coronavirus te merken. We ontvingen veel annuleringen, maar verwachten dat die in een later stadium alsnog zullen doorgaan. Tot op heden loopt het redelijk door, iedereen is nog fijn aan het werk. Natuurlijk zijn we volop aan het voortborduren op de anderhalvemetermaatschappij. Om de terugloop in inkomsten op te vangen hebben we gebruik mogen maken van de NOW.”

Zichtbare impact van Corona

“Na de eerste persconferentie regende het annuleringen,” herinnert David Bernardt zich. “Uiteindelijk trok het toch recht, waardoor we in april en mei redelijke maanden hadden. Op dit moment is het zelfs druk. We merken dat de projecten die toen geannuleerd waren nu mondjesmaat weer worden opgepakt.” Ook wordt er kritischer gekeken naar het inhuren van extra personeel en externe partijen, om de kosten beter in de hand te houden.

Nieuwe manier van werken

Door alle omstandigheden merkt ook UTS Bernardt dat er nieuwe manieren komen van werken. Zo haalden ze voorheen geen bureaustoelen op voor opslag. Door deze coronacrisis is deze praktische dienst toegevoegd aan het dienstenpakket – ze hadden er alles voor in huis. Ook zorgcentra kloppen vaker aan de deur: bij overleden inwoners wordt gebruikgemaakt van de inzet van UTS.

Werkplekken en kantoorinrichting

Veel bedrijven zijn druk bezig om anderhalvemeterkantoren te realiseren. Bureaus en werkplekken moeten uit elkaar gehaald en opgeslagen worden, waar UTS Bernardt voor ingeschakeld wordt. Momenteel worden zelfs extra containers gehuurd om het (tijdelijk) overbodige kantoormeubilair op te slaan. Het lijkt er bovendien op dat werknemers ook behoefte hebben aan een goede thuiswerkplek. Daarbij moeten werkgevers goed letten op de arbo-regels, iets waar UTS Bernardt in kan voorzien. We merken dat dit voor sommige bedrijven nog te vroeg is, daar zijn ze nog niet mee bezig. Bij andere bedrijven kom je precies op het juiste moment.

Merkbare grenzen

De grootste wijziging zit hem in de abrupte stop van de internationale focus. Waar UTS Bernardt voorheen actief was met hotelinrichtingen en veel internationale klanten had, is daar een stop op gezet door regelingen van de verschillende overheden. De geboekte opdrachten zijn geannuleerd, maar staan nog wel op stapel. Ze waren simpelweg vooruit geschoven en beginnen nu langzaam doorgang te vinden, nu de maatregelen zoetjesaan versoepeld worden.

Welk effect heeft Corona op de werknemers en klanten?

“Wij sturen elke 2 weken een bericht naar alle medewerkers, waarin we vertellen hoe het ervoor staat, we geven een kijkje achter de schermen. Goed communiceren is belangrijk, samen met het uitstralen van vertrouwen en rust.” Deze informatie laat zien dat UTS Bernardt de touwtjes nog altijd in handen heeft, ondanks de impact van corona. Door maatregelen te treffen zoals de waarborging van de afstand, het beschikbaar stellen van mondkapjes en handschoenen en de inzet van meerdere auto’s om gespreid te zitten, laten ze zien dat ze er voor gaan. En dat blijkt – de medewerkers zetten de schouders onder ieder project!

“Klanten ontvangen een week voor het project van start gaat een brief met alle maatregelen. Zo bereiden we de klant voor. Naar beide partijen laten we hiermee zien dat ze serieus genomen worden, dat er in hun belang en veiligheid wordt gedacht. Medewerkers mogen de klant ook aanspreken als het niet zo gebeurt.” Voor de veiligheid en gezondheid van iedereen worden klussen soms ook uit elkaar getrokken, ze worden verdeeld in kleinere segmenten. “Klanten denken hierin over het algemeen goed mee. Zo kunnen dagelijks medewerkers naar de klus toe maar met minder dan normaal. Tot gevolg dat project wel iets langer duurt. Dat is jammer, maar gezondheid gaat voor!”

Welk effect heeft Corona op de inrichting van de kantoorwerkplekken?

Bij de herinrichting van bedrijfspanden om deze 1,5m-proof te maken, moet met heel veel zaken rekening gehouden worden. Denk aan de kantoren, vergaderruimtes, ontvangstruimtes, bedrijfsrestaurants, liften, etc.  “De herinrichting van kantoorwerkplekken doen wij niet zomaar. Wij werken daarbij volgens de NEN-spec Kantoorwerkplekken, ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting in het kader van de COVID-19-maatregelen. Hiermee kunnen onze opdrachtgevers erop vertrouwen dat alle risico’s op besmetting in voldoende mate zijn geëlimineerd of zijn weggenomen met aanvullende maatregelen zoals scheidingswanden.”

Neem contact op