UTS Van der Geest helpt bij onderhoud in onderwijsinstellingen

Start van de schoolvakanties

De schoolvakanties zijn van start gegaan, de uitgelezen periode waarin scholen de mogelijkheid hebben om onderhoud te (laten) plegen aan hun panden en interieur. Door het jaar heen zijn daar namelijk weinig mogelijkheden toe, aangezien er lessen verzorgd moeten worden. Voor onderhoud is het namelijk praktisch dat ruimtes leeg en toegankelijk zijn. Een taak waar UTS Van der Geest in kan bijstaan!

UTS van der Geest

Verplaatsingen

Het komt vaak voor dat onderwijsinstellingen het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe indeling van klassen en de ruimtes. De formatie is wellicht gewijzigd en ook vanwege de coronamaatregelen zijn er structurele aanpassingen nodig in de inrichting. Zoals het aangeven van looproutes en het plaatsen van borden waarop Corona-voorschriften staan. Door nieuwe inzichten worden klassen of collegezalen anders ingedeeld, maar soms zijn er ook structurele wijzigingen door groei of krimp van de klassen. Daarvoor moet heel wat inventaris door het gebouw heen verplaatst worden, zoals kasten, digiborden, bureaus en computers. Professionele hulp kan daarbij veel problemen voorkomen, zeker als er bijvoorbeeld geen liften in de gebouwen aanwezig zijn.

Frisse start

Ieder schoolgebouw heeft regelmatig onderhoud nodig. Zoals het in de was zetten van vloeren of het vervangen ervan. Ook kunnen muren, kozijnen, deuren en systeemplafonds aangepakt worden. Klussen die je niet uitvoert in of na de dagelijkse schooltijd. Hiervoor is het nodig om klaslokalen leeg te halen, lesruimtes te ontdoen van computers en meubilair, de lerarenkamer ontruimen… zodat de werklui ongehinderd kunnen werken. Alle meubels en inventaris blijven indien mogelijk in het pand: ze worden in fasen in een gymzaal of bufferruimte gestald. Als dat niet mogelijk is, kan UTS deze tijdelijk opslaan. Dat geeft een unieke mogelijkheid voor een frisse start in het nieuwe schooljaar!

Goede planning

Voor dergelijke onderhoudsprojecten op school is een goede planning belangrijk. Een tip van UTS Van der Geest: begin op tijd met de planning en voorbereidingen! Zo kunnen er afspraken gemaakt worden of docenten alle inventaris inpakken, of dat dit door UTS wordt gedaan. Beide manieren hebben voordelen: de docent kan direct beoordelen of iets bewaard moet worden of weg kan, vanuit UTS kijken we met een andere, logistieke blik naar de ruimte. Uiteraard levert UTS Van der Geest alle verpakkingsmaterialen, zodat alles stevig en veilig ingepakt kan worden. Voor de planning kunnen we goede adviezen geven aan het team, zodat alles op tijd ingepakt is. Met een goed stickerplan kunnen de juiste dozen eenvoudig in het juiste lokaal teruggezet worden. Een heel belangrijk proces, dat veel tijd scheelt bij het opnieuw inrichten van de lokalen en ruimtes!

In fasen

Meestal wordt een onderwijsinstelling in drie fasen aangepakt. In de eerste fase worden delen van de onderwijsinstelling leeggeruimd en verplaatst naar andere delen. Zodra na een week of twee de eerste fase klaar is, wordt in fase 2 de ingepakte inventaris op de juiste locatie teruggezet en wordt een nieuw deel van de school leeggeruimd voor de volgende fase. Vervolgens staat alles klaar voor de derde fase: een goede schoonmaakbeurt.

Iedere onderwijsinstelling heeft natuurlijk andere wensen en een unieke aanpak. Wil je weten wat wij voor jouw onderwijsinstelling kunnen betekenen? Bel UTS Van der Geest voor meer informatie op 070 – 3994241.

Neem contact op