UTS Grijpma in corona-tijd

UTS Grijpma is gevestigd in Enschede, gelegen in het oosten van de prachtige provincie Overijssel. In deze regio hebben in de corona-tijd relatief veel besmettingen plaatsgevonden, wat zijn weerslag had op de bedrijfsvoering van UTS Grijpma. Normale opdrachten werden door de crisis vooruit geschoven – in plaats daarvan is er een verschuiving in de werkzaamheden merkbaar.

Zorginstellingen

Verhuizingen in de zorg zijn een specialisme van UTS Grijpma. Zowel ziekenhuizen als zorginstellingen behoren tot de vaste opdrachtgevers. Tijdens de Corona-tijd kwamen er significant meer opdrachten binnen vanuit deze zorginstellingen. Siep van der Veen, directeur van UTS Grijpma: `Helaas behoorden de bewoners van de zorginstellingen vaak tot de Corona-slachtoffers. Daardoor werden wij veelvuldig benaderd om kamers van de overleden bewoners leeg te ruimen. Vervelend genoeg was dit niet toegestaan voor de nabestaanden wegens de aangescherpte maatregelen in de zorginstellingen. Hoe benaderen wij deze opdrachten in deze situatie? Deze opdrachten bestaan uit drie fasen. De eerste is de ontsmettingsfase. De volledige kamer wordt behandeld en twee dagen met rust gelaten. Twee dagen later begint de tweede fase. Onze verhuizers pakken alles in en halen de inboedel op. Daarbij nemen we alle voorzorgsmaatregelen. Ondanks de ontsmettingsprocedure gaan onze medewerkers gekleed in schorten, maskers en handschoenen. De inboedel wordt in opslag genomen, waarna de nabestaanden de inboedel kunnen uitzoeken. Dit is de derde fase. Het prettige voor de nabestaanden hierbij is dat het uitzoeken geen druk met zich meebrengt. Ze kunnen zelf kiezen op welk moment ze komen kijken.`

Medewerkers

Wat voor een impact had de Corona tijd op onze medewerkers? `Veiligheid staat voorop, zeker voor onze medewerkers. Ook binnen onze vestiging heerste er onrust, bijna een derde van de medewerkers kende wat angstgevoelens. In de omgeving waren relatief veel besmettingen.

Ons personeel woont voornamelijk in de buurt, waardoor een aantal personeelsleden in hun directe omgeving besmette mensen kennen. Kwetsbaarheid van familie of partners speelde mee in de angstgevoelens. De angst om corona op te lopen of over te brengen op kwetsbare anderen was aanwezig. We begrijpen deze angst uiteraard en hebben niemand gedwongen om te komen werken. Daarbij hebben we uitgelegd wat er gebeurt bij besmettingen, hoe besmettingen ontstaan en op welke manieren je besmetting met corona kunt voorkomen. Natuurlijk hebben we alle denkbare voorzorgsmaatregelen getroffen. Uiteraard kon iedereen bij ons terecht om te praten over hun angst en gevoelens. Na een tijd konden ze de draad weer rustig aan oppakken. Er kwamen extra auto’s beschikbaar en ze hadden genoeg ruimte om veilig samen te komen voor een kop koffie.´

Bedrijven en instanties

Nu de ´intelligente lockdown´ achter ons ligt,  voert UTS Grijpma veel werkzaamheden uit bij bedrijven en instanties als gemeentehuizen, provinciehuizen en scholen. Door de nieuwe maatregelen is er de noodzaak ontstaan om meer ruimte te creëren voor medewerkers en studenten. Helemaal nu mensen weer meer naar kantoor of school komen. Dat houdt in dat er nieuwe indelingen gemaakt moeten worden voor alle aanwezigen. Scholen en bedrijven worden door UTS Grijpma deels leeggehaald en opnieuw ingedeeld, om de ruimtes optimaal te benutten en veilige werkplekken te realiseren. Boventallig meubilair neemt UTS Grijpma tijdelijk in opslag voor deze organisaties. Om voldoende capaciteit daarvoor te hebben zijn er extra hallen bij gehuurd. Anderzijds kunnen deze meubels ingezet worden voor het inrichten van thuiswerkplekken. ´Zo zien wij steeds meer bedrijven die daar actief mee aan de slag gaan. Deze crisis heeft de weg naar thuiswerken duidelijk opengezet voor veel organisaties!´

Neem contact op