Cradle to cradle recylcing UTS een feit!

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. In samenwerking met Roldorent en Smurfit Kappa gaan we verhuismaterialen cradle to cradle recyclen. Cradle to cradle is een methode voor duurzame productontwikkeling. Niet alleen het gebruik van het product, maar ook de totstandkoming en afdanking worden hierin meegenomen.

Samenwerking

We werken al jarenlang samen met onze ketenpartners Roldorent en Smurfit Kappa. Samen met PHI Factory en onze ketenpartners versnellen we naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering.

Drie pijlers

PHI Factory kent onze ambitie om te komen tot een volledig circulaire logistieke dienstverlening. De duurzaamheidsstrategie die we hebben ontwikkeld, is gebaseerd op 3 pijlers: CO2, Mens en Materiaal. Samen op weg naar een circulaire en inclusieve economie is ons motto.

Reductie CO2

Met de reductie van CO2  zijn we al vanaf 2007 bezig. En met succes: de afgelopen jaren is de CO2 uitstoot met maar liefst 75% gedaald. Zelfs met een toename van de bedrijfsactiviteiten, hebben we de reductie toch op dit niveau weten te handhaven. Daar zijn we heel trots op.

Mensen

We hebben dit kunnen realiseren door de enorme betrokkenheid en motivatie van alle UTS vestigingen. Onze medewerkers zijn echte kanjers. Zij zijn tevens onze ambassadeurs als het gaat om sociaal verantwoord ondernemen. Want naast onze eigen mensen, geven we ook kansen aan mensen buiten onze organisatie. Lees meer over Social Return op de pagina MVO.

Materialen

Nu is dus ook het recyclen van verhuismaterialen een feit. In het schema is goed te zien hoe onze verhuismaterialen van cradle to cradle gerecycled worden. Daar spelen onze ketenpartners een belangrijke rol in. Bedankt Roldorent en Smurfit Kappa dat we dit dankzij jullie mogelijk kunnen maken!

Neem contact op