Verkiezingslogistiek 2021

Je staat in het stemhokje en brengt je stem uit. Logisch toch? Maar heb je er eigenlijk wel eens bij stil gestaan hoe het komt dat dat stemhokje er opeens is, hoe die stembussen en stembiljetten in dat stemhokje komen en weer opgehaald worden?

De verkiezingslogistiek rondom het stemmen is een prestatie van formaat. Want op drie dagen wordt het mogelijk gemaakt dat miljoenen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. UTS zorgt al jaren voor een vlekkeloos verloop van de verkiezingen in een aantal grote steden.

Toegankelijke stemlokalen

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te stemmen, worden er honderden stemlokalen Corona-proof ingericht. Doorgaans op scholen, gymzalen, wijkgebouwen, zorginstellingen en uiteraard overheidsgebouwen. Dat betekent dat UTS met alle gebouwbeheerders afzonderlijke afspraken maakt over het in orde maken van de stemlokalen. Wij gaan bij elke stemlocatie langs om de situatie ter plekke te onderzoeken. Kunnen we de stemlocatie Corona-proof inrichten? Is de locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Hoe kunnen we de bewegwijzering het beste plaatsen? Wij zorgen ervoor dat alle stemlocaties op de verkiezingsdagen goed bereikbaar zijn en indien nodig brengen we beschermende materialen zoals bijvoorbeeld bij gymzaalvloeren.

Bijzondere stemlocaties en mobiele stembussen

Soms hebben we te maken met zeer bijzondere stemlocaties zoals het Centraal Station in Utrecht. Dat brengt weer andere uitdagingen voor de verkiezingslogistiek met zich mee, want het betreft hier een openbare ruimte. Hierdoor kan het opbouwen van de stemlokalen pas op het allerlaatste moment plaatsvindt. Verder beschikt UTS over verschillende (mobiele) stembussen. Echte bussen die zijn ingericht als stemlocaties en die via een eigen route de kiesgerechtigden bezoeken.

Verkiezingsdag en verkiezingslogistiek app

Wij leveren de stembiljetten just-in-time aan en halen ze na de telling ook weer op. De voorzitter van de betreffende stemlocatie geeft dat via onze speciale verkiezingslogistiek app aan ons door, zodat de chauffeur van ons logistieke team weet dat hij de stembiljetten kan ophalen. Het liefst zo snel mogelijk, want daarna mogen de verkiezingsmedewerkers pas naar huis! Ons l ogistieke team staat overigens de hele dag paraat om bij problemen direct in te kunnen grijpen. Met onze speciale app kunnen wij managers en andere belanghebbenden real-time inzicht geven in de logistieke status van de verkiezingen.

Veilig en goed management

De stembiljetten worden in een afgesloten container vervoerd en onder speciale condities bewaard. Bij een mogelijke hertelling weten wij precies welke container we nodig hebben en waar we die kunnen vinden. Ook alle andere materialen die gebruikt worden bij de verkiezingen worden door ons na afloop snel opgehaald, geïnspecteerd en opgeslagen. Mocht uit de inspectie – voor of na de verkiezingen – blijken dat er iets gerepareerd moet worden, dan doe we dat direct. Alles wordt zorgvuldig geregistreerd. Wij weten ook precies welke materialen we op elke stemlocatie hebben geleverd en wat we hebben opgehaald. Zo kunnen we onze klanten altijd een volledig en transparant inzicht geven.

Neem contact op