Verkiezingslogistiek

Verkiezingslogistiek voor democratie

In een democratisch land worden via de verkiezingen volksvertegenwoordigers benoemd die wetten maken en uitvoeren. Verkiezingen zijn dus essentieel voor een goede werking van de democratie. De verkiezingslogistiek rondom het stemmen is een prestatie van formaat. Want op één dag wordt het mogelijk gemaakt dat miljoenen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. UTS zorgt al jaren voor een vlekkeloos verloop van de verkiezingen. Er zijn veel verschillende verkiezingen, dus wordt er regelmatig een beroep gedaan op de verkiezingslogistiek van UTS.

Toegankelijke stemlokalen

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te stemmen, worden er meerdere stemlokalen ingericht. Doorgaans op scholen, gymzalen, wijkgebouwen, zorginstellingen en uiteraard overheidsgebouwen. Dat betekent dat UTS met alle gebouwbeheerders afzonderlijke afspraken maakt over het in orde maken van de stemlokalen. Wij gaan bij elke stemlocatie langs om de situatie ter plekke te onderzoeken. Is de locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Hoe kunnen we de bewegwijzering het beste plaatsen? Wij zorgen ervoor dat alle stemlocaties op de dag van de verkiezing goed bereikbaar zijn en zullen indien nodig beschermende materialen aanbrengen zoals bijvoorbeeld bij gymzaalvloeren.

Bijzondere stemlocaties en mobiele stembussen

Soms hebben we te maken met zeer bijzondere stemlocaties zoals het Centraal Station in Utrecht. Dat brengt weer andere uitdagingen voor de verkiezingslogistiek met zich mee, want het betreft hier een openbare ruimte. Hierdoor kan het opbouwen van de stemlokalen pas op het allerlaatste moment plaatsvinden. Verder beschikt UTS over verschillende (mobiele) stembussen. Echte bussen die zijn ingericht als stemlocaties en die via een eigen route de kiesgerechtigden bezoeken.

Intensieve korte voorbereidingstijd

De grootste uitdaging voor ons is de korte voorbereidingstijd. We kunnen de stemlocaties niet ver van te voren inspecteren, want er kan in de tussentijd iets wijzigen. En de stembiljetten mogen pas op het allerlaatste moment geleverd worden. Dat wil zeggen dat wij in zeer korte tijd conform de afspraken met de gebouwbeheerders de stemlocaties van meubels voorzien, op de juiste plek zetten, bewegwijzering aanbrengen en locatie specifieke aanpassingen doen.

Verkiezingsdag en verkiezingslogistiek app

Wij leveren de stembiljetten just-in-time aan en halen ze na de telling ook weer op. De voorzitter van de betreffende stemlocatie geeft dat via onze speciale verkiezingslogistiek app aan ons door, zodat de chauffeur van ons logistieke team weet dat hij de stembiljetten kan ophalen. Het liefst zo snel mogelijk, want daarna mogen de verkiezingsmedewerkers pas naar huis! Ons logistieke team staat overigens de hele dag paraat om bij problemen direct in te kunnen grijpen. Met onze speciale app kunnen wij managers en andere belanghebbenden real-time inzicht geven in de logistieke status van de verkiezingen.

Veilig en goed management bij verkiezingslogistiek

De stembiljetten worden in een afgesloten container vervoerd en onder speciale condities bewaard. Bij een mogelijke hertelling weten wij precies welke container we nodig hebben en waar we die kunnen vinden. Ook alle andere materialen die gebruikt worden bij de verkiezingen worden door ons na afloop snel opgehaald, geïnspecteerd en opgeslagen. Mocht uit de inspectie – voor of na de verkiezingen – blijken dat er iets gerepareerd moet worden, dan doen we dat direct. Alles wordt zorgvuldig geregistreerd. Wij weten dan ook precies welke materialen op welke stemlocatie zijn geleverd en wat we hebben opgehaald. Zo kunnen we onze klanten altijd een volledig en transparant inzicht geven.

Wil je meer weten over onze verkiezingslogistiek of onze speciale app? Maak dan direct een afspraak! Of lees hier meer over onze dienstverlening aan de overheid.

Neem contact op